Deal khuyến mãi Fptshop.com.vn cho Samsung Galaxy Note 9 thu cũ đổi mới trợ giá 8 triệu

05/09/2018 -
FPT Shop
14,99

Có thể đã hết hạn

Deal khuyến mãi Fptshop.com.vn cho Samsung Galaxy Note 9 thu cũ đổi mới trợ giá 8 triệu Giá Note 9 chỉ còn 14,99 triệu

Thông tin khuyến mãi

Deal khuyến mãi Fptshop.com.vn cho Samsung Galaxy Note 9 thu cũ đổi mới trợ giá 8 triệu Giá Note 9 chỉ còn 14,99 triệu

Điều kiện áp dụng

Deal khuyến mãi Fptshop.com.vn cho Samsung Galaxy Note 9 thu cũ đổi mới trợ giá 8 triệu Giá Note 9 chỉ còn 14,99 triệu

Nhận xét