FPT Shop tặng sĩ tử voucher 500K mua laptop chính hãng fptshop.com.vn

16/06/2018 -
FPT Shop
500K

Có thể đã hết hạn

FPT Shop tổ chức thi thử online ngay tại trang khuyến mãi để nhận được ưu đãi: 100% nhận được phiếu mua laptop trị giá 500K thông qua số điện thoại.

Thông tin khuyến mãi

FPT Shop tổ chức thi thử online ngay tại trang khuyến mãi để nhận được ưu đãi:
  • 100% nhận được phiếu mua laptop trị giá 500K thông qua số điện thoại

Điều kiện áp dụng

FPT Shop tổ chức thi thử online ngay tại trang khuyến mãi để nhận được ưu đãi: 100% nhận được phiếu mua laptop trị giá 500K thông qua số điện thoại.

Nhận xét