Mã giảm giá Sendo 20% tối đa 20K khi nạp tiền điện thoại từ 13h, 3000 suất/ngày

16/11/2018 -
Sendo
20%

Nhập mã giảm giá

UPBIG20

Có thể đã hết hạn

Mã giảm giá Sendo 20% tối đa 20K khi nạp tiền điện thoại từ 11h, 3000 suất/ngày Mỗi tài khoản chỉ dùng được 1 lần Mã giảm giá dùng trên Sendo App

Thông tin khuyến mãi

Mã giảm giá Sendo 20% tối đa 20K khi nạp tiền điện thoại từ 11h, 3000 suất/ngày Mỗi tài khoản chỉ dùng được 1 lần Mã giảm giá dùng trên Sendo App

Điều kiện áp dụng

Mã giảm giá Sendo 20% tối đa 20K khi nạp tiền điện thoại từ 11h, 3000 suất/ngày Mỗi tài khoản chỉ dùng được 1 lần Mã giảm giá dùng trên Sendo App

Nhận xét