Mã giảm giá Sendo 50% tối đa 50K khi nạp tiền điện thoại từ 9h, 200 suất/ngày

16/11/2018 -
Sendo
50%

Nhập mã giảm giá

UPBIG50

Có thể đã hết hạn

Mã giảm giá Sendo 50% tối đa 50K khi nạp tiền điện thoại từ 9h, 200 suất/ngày Mỗi tài khoản chỉ dùng được 1 lần Mã giảm giá dùng trên Sendo App  

Thông tin khuyến mãi

Mã giảm giá Sendo 50% tối đa 50K khi nạp tiền điện thoại từ 9h, 200 suất/ngày Mỗi tài khoản chỉ dùng được 1 lần Mã giảm giá dùng trên Sendo App  

Điều kiện áp dụng

Mã giảm giá Sendo 50% tối đa 50K khi nạp tiền điện thoại từ 9h, 200 suất/ngày Mỗi tài khoản chỉ dùng được 1 lần Mã giảm giá dùng trên Sendo App  

Nhận xét