Mã giảm giá Shopee 10% tối đa 30K bách hóa online mua tại nhà

16/06/2018 -
Shopee
10%

Nhập mã giảm giá

GROTHANG7

Còn lại: 01/08/2018

Chỉ áp dụng trên App Shopee. Giảm tối đa 30K. Chỉ dùng trên Shopee App.

Thông tin khuyến mãi

  • Chỉ áp dụng trên App Shopee
  • Giảm tối đa 30K
  • Chỉ dùng trên Shopee App

Điều kiện áp dụng

Chỉ áp dụng trên App Shopee. Giảm tối đa 30K. Chỉ dùng trên Shopee App.

Nhận xét