Mã giảm giá Uber 60k/2 lượt cho khách hàng mua hàng tại Nguyễn Kim

17/07/2017 -
Nguyễn Kim
60,000đ

Có thể đã hết hạn

Sau khi mua hàng tại Nguyễn Kim quý khách sẽ nhân được mã giảm giá Uber cho khách hàng sử dụng Uber, không cần phải là lần đầu sử dụng Uber. Số lượng 10000 mã. Áp dụng cho 2 chuyến đi kế tiếp mỗi chuyến 30k

Thông tin khuyến mãi

Sau khi mua hàng tại Nguyễn Kim quý khách sẽ nhân được mã giảm giá Uber cho khách hàng sử dụng Uber, không cần phải là lần đầu sử dụng Uber. Số lượng 10000 mã. Áp dụng cho 2 chuyến đi kế tiếp mỗi chuyến 30k

Điều kiện áp dụng

Áp dụng cho khách hàng có mua hàng tại Nguyễn Kim

Nhận xét